Hotellinx Suite hõlmab endas hotelli haldustarkvara, restorani kassasüsteemi Poslinx koos laohaldusega, raamatupidamismoodulit Sales Ledger ja marketingi-ning turundusmoodulit. Loe edasi …

Hotellinx Baltics OÜ on tarkvara arendusega tegelev ettevõtte, mis pakub hotellidele, spaadele ja restoranidele tarkvaralist terviklahendust ja tugiteenust.

Hotellinx Baltics OÜ on ainuke Hotellinx hotellihaldustarkvara edasimüüja Baltikumis alates 20.10.2010. Tagamaks olemasolevatele ja tulevastele klientidele kvaliteetset ja kiiret teenust, koosneb meie meeskond Hotellinx tarkvara, hotellimajandust ning IT valdkonda hästi tundvatest, kogenud tippspetsialistidest.

Meie eesmärk on luua tervik majutusasutuses kasutatavate tarkvarasüsteemide vahel, millega aitame tõsta hotellide töö tulemuslikkust ja külalistajate rahulolu. Hotellinx Baltics OÜ teeb tõhusat koostööd  turismi- ja hotellikoolidega.

Visioon
Saada kõige hinnatumaks koostööpartneriks majutusasutustele 2012 Eestis ja 2016 Baltikumis.

Missioon

Hotellinx Baltics OÜ aitab leida töö tulemuslikkust tõstvaid uudseid lahendusi luues terviku majutusasutuses kasutatavate tarkvarasüsteemide vahel.

Põhiväärtused

Kliendikesksus – me väärtustame oma kliente, lähtume oma tegemistes neile olulistest vajadustest ning leiame sobivad lahendused. Hoolitseme töötades pidevalt selle eest, et nad näeksid ja saaksid kasu.

Koos oleme tugevamad – hästi toimiv, usalduslik ja lähedane koostöö ning kogemuste vahetamine aitab meil ühiselt kasvada.

Tulemustele orienteeritus – pühendume oma eesmärkidele ja pingutame nende saavutamise nimel. Keskendume lahendustele, mitte ei otsi ettekäändeid ega vabandusi. Tagasilöökide korral analüüsime, kas andsime endast kõik ning mida me õppisime.

Tasakaal täiuslikkuse saavutamiseks – selged ja täidetavad reeglid, tegelemine planeeritult kõigi meile oluliste asjadega ja enne kui need probleemiks muutuvad. Oluline on nii pikk kui lühike eesmärk.

Positiivne ellusuhtumine – oleme heatahtlikud, sallivad, optimistlikud, naeratavad.