Hotellinx Suite hõlmab endas hotelli haldustarkvara, restorani kassasüsteemi Poslinx koos laohaldusega, raamatupidamismoodulit Sales Ledger ja marketingi-ning turundusmoodulit. Loe edasi …

HotelQlik – QlikView ärianalüüsitarkvara
standardlahendus Hotellinxile

HotelQlik on QlikView ärianalüüsisüsteemi standardlahendus hotellihaldustarkvara Hotellinx kasutavate firmade juhtkonnale ja müügiosakonnale juhtimiseks vajaliku info kiireks ja sobivas vormis saamiseks ning analüüsimiseks.

HotelQlik ei ole üksikud kindlad aruanded vaid keskkond, kus kasutaja saab ise luua erinevaid võrdlusi ja neid muuta – ta ei vaja kõrvalist abi (sh IT). Ühel ja samal aruandel saab vaadelda mitmeid graafikuid ja tabeleid. Kogu detailne info on kohe olemas ja vajalikud arvutused sooritatakse sel hetkel kui mõni valik tehakse.

Otsene rahaline kasu tuleb sellest, et oluliselt väheneb info otsimisele kuluv aeg, keskmiselt  45%.  Standardlahenduse investeeringu tasuvus on vaid mõni kuu, kuna kokkuhoid aruandlusele kuluvalt ajalt ning kasu ressursside paremast juhtimisest annavad kiire tulemuse!

HotelQlik on loodud koostöös Infovara OÜ-ga.

Hotellinx – QlikView baaslahenduse tutvustus ja sooduspakkumine (pdf)

 

Perioodil 28.09.2011 – 24.09.2012 aitas Hotellinx Baltics OÜ-l rakendustarkvara arendada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetuse programm.