Tasuta konsultatsioon

Lepi kokku aeg tasuta konsultatsiooniks!

1. KOHTUME

Planeerime sobiva aja ning saame kokku.

2. KAARDISTAME VAJADUSED

Kaardistame kõik sinu hotelli või majutuskoha vajadused ning veendume, et me suudame need rahuldada. Seejärel paneme paika plaani ja selgitame teenuse maksumuse.

3. TUTVUSTAME VÕIMALUSI

Vastavalt sinu vajadustele tutvustame sulle Hotellinxi võimalusi ja tõestame, et see suudab katta kõik sinu vajadused.

4. LÖÖME KÄED JA HAKKAME LOOMA VÄÄRTUST

Leiame lahenduse, mis sobib kõigile ning astume esimesed sammud selle reaalsuseks muutmise suunas.

Kliendikesksus

Me väärtustame oma kliente, lähtume oma tegemistes nende vajadustest ning leiame alati sobivad lahendused. Peame oluliseks, et klient tunneks ja tajuks meie tööst tulenevat kasu.

Koos kliendiga oleme tugevad

Toimiv ja vastastikusel usaldusel põhinev lähedane koostöö ning kogemuste ja ka ideede vahetamine aitab meil kliendiga ühiselt kasvada ning luua veelgi paremaid tulemusi.

Loome tulemusi

Pühendume oma eesmärkidele ja pingutame nende saavutamise nimel. Leiame lahendusi, mitte vabandusi ning analüüsime igat tagasilööki, tulles kõigist olukordadest välja targemana ja tugevamana.

Täiuslikkuse mudel

Meil on selged ja hõlpsasti täidetavad reeglid, mis tagavad kindluse. Tegeleme planeeritult oluliste asjadega enne kui need muutuvad probleemiks. Pikaajalise eesmärgi puhul on olulised ka väikesed võidud.